1. درخواست انتصاب کنید
2. فرم های کامل اطلاعات بیمار را کامل کنید

Thank you for requesting an appointment with us!

  • Your requested appointment time will be confirmed by email or by phone within 2 days by one of our Patient Educators.

We ask all of our patients to complete their Patient Information Forms Online. Please اینجا کلیک کنید برای شروع.

Patients who complete their forms ahead of time are able to provide more accurate information and significantly shorten their appointment time.

 

یادآوری:  شرکت بیمه شما قدرت خدمات سقط جنین خود را تحت پوشش قرار دهید. با این حال، بیشتر برنامه های بهداشتی do کسر هزینه بالایی را شامل می شود که ممکن است ارائه دهنده شما قبل از اینکه خدمات سقط جنین شما را پوشش دهد ، باید آن را به طور کامل پرداخت کنید.  در صورت تمایل می توانید با خدمات عضو ارائه دهنده خود تماس بگیرید تا پوشش خود را بررسی کنید و تأیید کنید که آیا فرانشیز شما قابل اجرا است یا خیر.

 

Thank you for trusting us with your wellness and we look forward to providing you with compassionate, professional care,

مرکز بهداشت و درمان Falls Church

703-532-2500