تماس با ما

مرکز بهداشت و درمان Falls Church

 اگر می خواهید در مورد قرار ملاقات یا تعیین وقت قبلی سال کنید ، لطفاً از فرم ما استفاده کنید درخواست انتصاب.
اگر قرار قبلی از قبل برنامه ریزی کرده اید و باید آن را تغییر دهید ، لطفا از فرم ما دیدن کنید قرار ملاقات را دوباره تنظیم کنید.
اگر قرار ملاقات شما از قبل برنامه ریزی شده است ، لطفاً با مراجعه به سایت مدارک دریافتی خود را تکمیل کنید فرمهای مصرف بیمار.

تلفن

703-532-2500

مراجعه

900 S خیابان واشنگتن ، # 300
Falls Church ، VA 22046

ساعات اداری

دوشنبه9: 00 AM - 5: 00 PM
سه شنبه9: 00 AM - 7: 30 PM
چهار شنبه9: 00 AM - 5: 00 PM
پنج شنبه9: 00 AM - 5: 00 PM
جمعه9: 30 AM - 5: 00 PM
شنبه7: 00 AM - 1: 00 PM
یکشنبهبسته

ما را پیدا کن فیس بوک!

دریافت جهات "