اخبار مرکز بهداشت Falls Church

خواه بیمار ما باشید در مرکز بهداشت Falls Church - یا فقط نگاهی بیندازید و همه گزینه های خود را بررسی کنید ، ما می خواهیم شما با آنچه ما هستیم و آنچه که ارائه می دهیم احساس راحتی کنید. ما مفتخریم که فیلم ها را در کانال YouTube مرکز بهداشت Falls Church که اطلاعات و تجسماتی درباره مرکز ما ارائه می دهند.

در مورد تاریخچه ، مأموریت و اهداف مرکز ما از Rosemary Codding ، بنیانگذار و مدیر FCHC اطلاعات کسب کنید:

 

… و در مرکز ما گشت بزنید و درباره آنچه بیماران ما می خواهند هنگام مراجعه به مرکز ما مراقبت کنند ، یاد بگیرند:

قسمت اول:

قسمت دوم:

 

آیا س questionsالی دارید که در فیلم های ما به آن پرداخته نشده است؟ لطفا تماس با ما و به ما اطلاع دهید